Blog

Soms hebben we wat gedachten, deze schrijven we dan hier op.

Maatwerk Software heeft uw branche ontwricht


Onze generatie leeft in een maatschappij die ingrijpend verandert. De maatwerk-software-industrie heeft hele bedrijfstakken ontwricht en markten zullen zich moeten aanpassen.

De maatwerk software voor de zelfrijdende auto is al ontwikkeld en getest. De technische kant van de uitdaging is opgelost. De volgende stap is het opstellen van nieuwe regels door de overheden en verzekeraars, zoals het aanpassen van de oude verkeersregels en de procedures voor het vaststellen van aansprakelijkheid. Naar verwachting is het een kwestie van enkele jaren voordat je met een app op je met smartphone binnen tien minuten een zelfrijdende Tesla voor je deur kan bestellen. Vroeger was je onafhankelijk met je eigen auto, maar nu is een smartphone je toegangspoort naar digitale mogelijkheden.

Het Chinese sociale netwerk WeChat is tevens de grootste payment provider van China, die naast mobiel betalen ook een boekingsplatform is. WeChat is volledig geïntegreerd in het dagelijks leven. Deze voorbeelden illustreren dat maatwerk software een groeiende invloed heeft op onze perceptie en keuzes. Bestaande markten moeten hierop reageren.

Tesla en WeChat zijn natuurlijk twee heel aansprekende, wereldveranderende voorbeelden, maar voor diverse klanten bouwen ook wij aan ontwrichtende - vaak op maatwerk software gebasseerde - nieuwe verdienmodellen.
Soms is dit een heel nieuw product, maar vaak zijn dit ook innovaties om bestaande processen en informatiestromen in de communicatie met klanten of partners te verbeteren. Uiteindelijk zorgt de maatwerk software die we bouwen altijd voor blijvende verbetering voor onze klant zodat een bedrijf leidend kan blijven binnen een branche.